תקנון האתר, תנאי שימוש

האתר:

טרוולטריפ, TravelTrip.co.il © , בשרו שיווק. (להלן:"האתר")

גולש:

כל אדם, עסק, חברה, גוף אשר עושים שימוש כלשהו באתר, למעט האתר. (להלן:"גולש", "גולשים")

תוכן האתר:

מוצרים:

מפרסמים:

אחריות מפרסמים וגולשים:

פרטים אישיים:

האתר לא יחשוף פרטים אישיים, יעבירם לצד ג' או יעשה בהם שימוש כלשהו למעט במקרים בהם הגולש יאשר זאת מראש.

זכויות יוצרים:

אין באמור לעיל לפגוע בזכויות האתר או בעליו

חזור למעלה | סגור חלון